Не постоји tabula rasa, постоји само палимпсест!

Design by Nida.